Výpůjční doba a řád

Výpůjční doba:

  pondelí: 14:00 – 15:00 hod.

  úterý: 12:00 – 14:40 hod.

  středa: 13:40 – 14:40 hod.                     

  čtvrtek: zavřeno

  pátek: 9:40 – 10:00 hod.

 

Výpůjční řád:

1.Knihy v knihovně jsou rozděleny do 3 kategorií:
a) knihy půjčované domů
b) knihy půjčované pouze do prostor infocentra
c) knihy a časopisy volně použitelné pouze v prostorách infocentra

2.Výpůjční doba pro knihy půjčované domů je jeden měsíc. Pokud není na knihu rezervace, je možné po dohodě s pracovnicí knihovny výpůjční dobu prodloužit.

3.Žák je povinen vrátit knihu v takovém stavu, v jakém ji převzal.

4.Žáci jsou povinni neprodleně po ukončení návštěvy knihovny opustit budovu školy.

5.Na činnost knihovny a pobyt žáků v ní se vztahuje školní řád.