Školní knihovna

V žákovské knihovně je přes 1 500 knih, které zahrnují všechny literární žánry. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Pro učitele i žáky jsou zde k dispozici 4 počítače s internetem. Žákovská knihovna se studovnou a infocentrem je dětmi využívána i během vyučování. Nejvíce se půjčují encyklopedie, pohádky, knihy o zvířatech, dobrodružné a dívčí romány.