Školní družina

Provoz školní družiny :

Pondělí – pátek

6:30 –  8:00
11:40 – 17:30

Vyzvedávání dětí :

14:00 – 14:15
15:30 – 17:30

 Mimořádné odchody pouze na základě písemné žádosti rodičů v družinovém notýsku.

Základní informace :

Školní družina je organizační součástí základní školy. Schválená kapacita je 250 žáků. Školní družina je členěna na oddělení, ve kterém může být zařazeno nejvýše 30 žáků. Každé oddělení má svou samostatnou třídu.

Charakteristika ŠD :

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračování školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba (hlídání dětí). Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

- poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování, nabízíme různé druhy aktivit (odpočinkové, rekreační, zájmové a sebeobslužné činnosti, literární, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické atd.)

- napomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí (např. tolerance, spolupráce ve skupině, vzájemná empatie, rozpoznání nevhodného a rizikového chování – možné důsledky...)

 
Materiální a ekonomické podmínky

Školní družina má k dispozici 7 tříd vybavených stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, knihami, dětskými časopisy apod. Dále jsou vybaveny výtvarnými a didaktickými pomůckami, CD přehrávači, televizory,  DVD přehrávači, počítači s přístupem na internet. Na chodbě máme „šprtcové stoly“ a stolní fotbálek.

Třídy školní družiny jsou uzpůsobeny a vybaveny tak, aby účelně vyhovovaly náročným potřebám žáků.

Se školní družinou sousedí školní zahrada s herními prvky a školní hřiště. Plně tyto prostory s dětmi využíváme. Dále mají děti možnost v rámci ŠD navštěvovat různé zájmové kroužky : např. „Hopík“ – sportovní kroužek pro nejmenší, „Fimula“ – tvořivý kroužek zaměřený na práci s fimo hmotou a bižuterními materiály, nejmenší děti mají možnost navštěvovat kurzy plavání na plaveckém stadionu Slavie, každé pondělí je otevřena keramická dílna se zkušenou výtvarnicí keramiky.

Vnitřní řád