Výchovné poradenství a primární prevence

Výchovný poradce a metodik primární prevence

Mgr. Irena Hroňková
tel.: 272 089 225
e-mail: i.hronkova@zsrohacovky.cz

Konzultace po předchozí domluvě.

Náplň práce výchovného poradce a metodika školní prevence:

 

 • Podílí se na poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje
 • Poskytuje poradenství v oblasti prevence rizikového chování
 • Pomáhá při hledání odborných, poradenských služeb
 • Tvoří minimální preventivní program školy
 • Organizuje a zajišťuje programy s náplní primární prevence
 • Podílí se na poradenství v oblasti dalšího vzdělávání – profesní poradenství (informace o přijímacích zkouškách – termíny, informace o gymnáziích a SŠ)
 • Spolupracuje s PPP - Praha 10 a dalšími specializovanými poradenskými a odbornými pracovišti.
 • Poskytuje konzultace a poradenství pro děti, rodiče, učitele a vychovatele
 • Podílí se na přípravě a realizaci „Školy nanečisto“ pro předškoláky (duben – červen)
 • Eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • Předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o metodách a formách primární
  prevence pedagogickým pracovníkům