Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Milena Plášilová

Tel.: 272 089 237

Po dobu nouzového stavu bude možná telefonická konzultace v út - čt od 8:00 do 12:00.

e-mail: m.plasilova@zsrohacovky.cz

Konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.

Práce s dětmi: po – pá 

Náplň práce speciálního pedagog

  • Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení.
  • Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků prvního a druhého stupně.
  • Spolu s třídním učitelem a školním psychologem se spolupodílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.
  • Kontroluje funkčnost IVP zhruba 2x ročně.
  • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Poskytuje konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy.
  • Konzultuje s pracovníky specializovaných poradenských a dalších odborných pracovišť
  • Spolupracuje  při zápisu do 1. tříd