Školní poradenské pracoviště

 

Poradenské pracoviště Základní školy U Roháčových kasáren se skládá ze tří oddělení. Činnosti jednotlivých oddělení  se věnují konkrétnímu oboru a vedení je zabezbečeno odborníkem s příslušným vzděláním a specializací.

 1. oddělení: Výchovné poradenství a primární prevence

 2 . oddělení: Speciální pedagogika

 3. oddělení: Školní psycholog