Školní jídelna

Aktuální jídelníček a možnost objednání jídel  www.sjp10.cz.

 

Kontakty:

Vedoucí školního stravování: Helena Černá, tel.: 774 450 025

 

V případě absence žáka je možné oběd vyzvednout pouze první den absence do jednorázové nádoby, kterou poskytne školní jídelna. Žádáme vás, abyste si v následujících dnech nepřítomnosti žáka obědy odhlásili.