Učíme se spolu žít

 

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, realizuje jednoletý projekt č. OKP 4/082018 s názvem „Učíme se žít spolu – prožitkový kurz“, který podpořila finanční částkou Kč 60 000, 00 Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, v rámci Dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast školství.

 

     Dotační program pro rok 2018

 

Jednoletý projekt s názvem „Učíme se žít spolu – prožitkový kurz“ č. OKP/4/08/2018 je spolufinancován Městskou částí Praha 10 v rámci Dotačního programu pro rok 2018 částkou 60 000,00 Kč.

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 realizuje pravidelně tento projekt, který je určen pro žáky 8. ročníků. Kurz je zařazen ke konci školního roku, v čase, kdy žáci zvažují své schopnosti a rozhodují se, kterým směrem se bude odvíjet jejich další vzdělávání a začleňování do společnosti. Prožitkový kurz je zaměřen na 3 hlavní cíle:

 

  • Učit žáky vzájemné toleranci, respektování druhého při vzájemném pochopení, pomáhat společně řešit problémy a úkoly.
  • Učit žáky smysluplně a aktivně trávit volný čas, volit vhodné způsoby relaxace a odbourávání stresů.
  • Rozvíjet osobnost a seznámit žáky i s takovými skutečnostmi, které mohou rozvoj jejich osobnosti negativně ovlivnit a snažit se jejich negativní dopad na mládež dle možností odstraňovat nebo alespoň minimalizovat.

 

Doba realizace:      28.5.2018 – 1.6.2018

Místo realizace:     Středisko DDM hl. města Prahy, Podhradí 33, Ledeč nad Sázavou 584 01

 

V průběhu kurzu si žáci mohli vyzkoušet a zažít rozmanité aktivity a techniky, zaměřené na různé schopnosti a dovednosti, ale zároveň také prožít volný čas společně v přírodě mimo školní budovu s minimálním vlivem moderních technologií. Celý program se cíleně zaměřoval na prožitkovou složku a zpětnou vazbu a sebereflexi u jednotlivých aktivit. Tyto aktivity umožňovaly posílení důvěry a spolupráce ve skupině, dále také osobnostní rozvoj, posílení sebedůvěry a nalezení svých silných a slabých stránek.

Skupinovou spolupráci si účastníci vyzkoušeli při mnoha týmových aktivitách, kdy museli společně řešit problém, při sportovních hrách a cestou při hledání „kešek“. Často se museli spoléhat jeden na druhého, jelikož občas bylo také podmínkou nemluvit či splnit úkol se zavázanýma očima. Vyvrcholením spolupráce bylo divadelní představení na téma „Romeo a Julie z Podhradí“.

Aktivity nabízené na tomto kurzu měly také informační charakter a umožňovaly osvojení zdravého životního stylu, byly zaměřené na prevenci negativních jevů v chování. Například hra Casino upozorňovala na riziko hazardních her. Tradiční součástí byl seminář „Hrou proti AIDS“, vedený zkušenými lektory ze Státního zdravotnického ústavu. Lektoři byli pro žáky sympatičtí a seminář byl velice kladně hodnocen.

Jeden den kurzu byl vyhrazen pro celodenní výlet. Naneštěstí nemohl být z technických důvodů využit autobus a původní plán byl narychlo upraven. Místo na hrad Lipnici nad Sázavou jsme vlakem vyrazili na hrad v Ledči nad Sázavou a poté podnikli pěší túru do Pavlova na plánovanou prohlídku záchranné stanice pro hendikepované živočichy. Při prohlídce bylo pro žáky největším zážitkem pozorování vydry a možnost pohladit si sovu.

Zbývající část programu už probíhala podle plánu s drobnými úpravami s ohledem na horké počasí a soužití s další školou ubytovanou v areálu. Lze konstatovat spokojenost žáků i pedagogů a ze zpětných vazeb závěrečného dotazníku je patrné, že kurz byl velmi pozitivně hodnocen a účel kurzu byl naplněn.