Trenéři ve škole

Od 1. září 2021 se naše škola zapojila do programu „Trenéři ve škole“.
Program Trenéři ve Škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Žáci našich prvních tříd tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech zapojených sportů, bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích.

V případě zájmu o bližší informace Vám je poskytne Tereza Mezuliánková koordinátorka programu Trenéři ve Škole - email: info@treneriveskole.cz