Recyklohraní

 

Naše škola se pravidelně zapojuje do programu RECYKLOHRANÍ. Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V loňském roce jsme pilně plnili zadané úkoly, například „Vydržím víc a posloužím déle.“ Tento úkol byl zaměřen na baterie a akumulátory. Cílem bylo poznat odlišnosti těchto zdrojů energie. Děti tvořily na základě povídání koláž na téma „Co bude lépe sloužit nám i Zemi, co je z hlediska ochrany přírody výhodnější.

Na úkole „Krok za krokem“ jsme pracovali s velkou radostí. Podařilo se nám zmapovat červené kontejnery v Praze 10 a s jedním se i vyfotit.

Získali jsme titul „Ekoučitel“ roku za rok 2017/2018, jako jediná škola v Praze.

V letošním školním roce jsme plnili úkol „Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra“, malovali jsme na toto téma plakáty.

Dalším úkolem byla výroba „Baterkožrouta“, nádoby na sběr použitých baterií. Udělali jsme si jich v rámci pracovních činností hned několik.

Do konce března chceme splnit úkol „S rýmy nejsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“. Toto téma využijeme v rámci oslav „Březen měsíc knihy“. Propojíme zde EVVO s tvůrčím psaním. V hodnotící komisi zasednou i zástupci Národního technického muzea.

Od začátku roku probíhala ve škole soutěž ve sběru použitých baterií. Vyhrála třída 2. C. Nasbírali jsme celkem 176 kg použitých baterií. Od pololetí sbírá baterie celý první stupeň. Odměny jsme vybrali z katalogu odměn Recyklohraní, od drobností, pastelek, fixů, až po dalekohled National Geographic, který můžeme využít v dalších přírodovědných aktivitách.