Povídej

V letošním školním roce jsme se zapojili s našimi žáky do projektu „Povídej“, který zastřešuje  Mezi námi o.p.s.

V projektu „POVÍDEJ“ se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí ze základních škol po celé ČR. Projekt podporuje pravidelná setkávání žáků a seniorů a pomáhá tím utvářet prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací.

Projekt je realizován tak, že naši žáci s paní vychovatelkou pravidelně jednou za měsíc navštíví seniory z Domova pro seniory Vršovický zámeček. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Obsahy těchto setkání jsou plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem žáků i seniorů a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a možnostem.

Přínosem projektu je aktivizace každodenního života seniorů a současně obohacování žáků o zkušenosti seniorů.