May day

Co je to MAY DAY a proč je pro děti přínosné se do této aktivity zapojit?

Stalo se již pravidlem, že se naše škola účastní celostátní kampaně za záchranu volně žijících zvířat a ochranu ohrožených druhů a skupin zvířat v ZOO Praha. Tuto kampaň pořádá EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií).

Tématem roku 2019 „Jsme jeden svět“ je upozornit na změny, které probíhají na planetě Zemi vlivem lidské činnosti. Prezentovat bude celkem sedm školních kolektivů. Ze sedmi možných biomů si naše škola vybrala „Lesy mírného pásma“. Možná by se zdálo, že některé biomy byly lákavější, třeba pouště, nebo polární oblasti, či savana. Pro nás je ale naše téma velkou výzvou. Můžeme upozornit na problémy oblastí, které jsou nám blízké. Seznámíme veřejnost se zdánlivě známým prostředím a pomůžeme při ochraně nám známých živočichů. V neposlední řadě budou prezentovat žáci třetí třídy a těm je téma lesa hodně blízké, neboť je učivem předmětu prvouka. Držte nám palce, ať se naše kampaň povede a podaří se nám se svým tématem oslovit co nejširší veřejnost!