Zápis z volby školské rady

 

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

 Dne 24.4.2017 se uskutečnily na Základní škole, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 volby do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků tajnou volbou volili třetinu členů školské rady, to znamená dva členy.

Seznam kandidátů do školské rady :
Lucie Kvasničková
Jarmila Vedralová
Jitka Vinecká
Zdeňka Winklerová

Celkový počet oprávněných voličů …………………………………………………….384

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků …………………………………..235

Celkový počet platných odevzdaných hlasovacích lístků ……………………..228

 

Jméno kandidáta

Počet získaných hlasů

Pořadí kandidátů

Lucie Kvasničková

116

2.

Jarmila Vedralová

86

4.

Jitka Vinecká

123

1.

Zdeňka Winklerová

99

3.

 

Zákonnými zástupci byli zvoleni do školské rady Jitka Vinecká a Lucie Švagrová

Volby se uskutečnily v souladu s volebním řádem vydaným Městskou částí Praha 10.

 

V Praze 24.4.2017

 

Mgr. Jindra Pohořelá                     

Mgr. Michaela Vonešová        

Mgr. Světlana Ventová