Rozhodnutí o přijetí do prvních ročníků pro šk. rok 2020/2021 - 1. a 2. kolo

1. kolo

Seznam přijatých žáků do 1. tříd 

Ředitelka Základní školy Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, vydává

r o z h o d n u t í:

 děti, uvedené níže pod identifikačním číslem, se přijímají k plnění povinné školní docházky v Základní škole Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 od 1. 9. 2020.

1

11

21

32

42

52

63

2

12

22

33

43

53

64

3

13

23

34

44

54

65

4

14

24

35

45

55

66

5

15

25

36

46

56

 

6

16

26

37

47

57

 

7

17

27

38

48

58

 

8

18

28

39

49

59

 

9

19

30

40

50

61

 

10

20

31

41

51

62

 

  

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přišli k zápisu, za projevenou důvěru. Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 12.5.2020 potvrdili na e-mailové adrese reditel@zsrohacovky.cz  nástup svého dítěte do 1. třídy naší školy.

 

V Praze dne 27.4.2020                                          Mgr. Jindra Pohořelá v r. ředitelka školy

 

2. kolo

Seznam přijatých žáků do 1. tříd 

Ředitelka Základní školy Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, vydává

r o z h o d n u t í:

 děti, uvedené níže pod identifikačním číslem, se přijímají k plnění povinné školní docházky v Základní škole Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 od 1. 9. 2020.

67

70

73

76

79

68

71

74

77

80

69

72

75

78

81

 

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přišli k zápisu, za projevenou důvěru. Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 2.6.2020 potvrdili na e-mailové adrese reditel@zsrohacovky.cz  nástup svého dítěte do 1. třídy naší školy.

 

V Praze dne 11.5.2020                                          Mgr. Jindra Pohořelá v r.

   ředitelka školy