Ostatní důležité termíny školních akcí

Měsíc

akce

termín

odpovědnost

září

Čtení 9. tříd 1. třídám

3. týden

Nebesářová, Nováková

 

Pernštejni – „Husité“

16. 9.

4. – 6.tř. – 10:00

7. – 9.tř. – 11:00

50,-

 

Srdíčkový den

20. – 24. 9.

Pribilinec, Nováková

 

Adaptační kurz 6.A,B,C

3. a 6. 9.

Tetourová, Hrbáček,

Al – Jamalová, Přibylová,  Krupičková

říjen

Projekt – sv. Ludmila

   

listopad

Zadání a zveřejnění témat závěrečných prací vyučujícími

do 1. 11.

vyuč. 9.roč. , TU 9. roč.

 

Zvolení témat závěrečných prací žáky

1. – 12. 11.

TU 9. roč. zapíší na Knihovnu

 

Výzdoba vánočního stromku

 

Pešková, ŠD

 

„Vánoční čas a svět kolem nás“

Školní akce + vernisáž

Volková

prosinec

Zpívání v kostele

14. 12.

13.12. - zkouška

Červenková, Šlinc

 

1. čtení zavěr. prací a jejich hodnocení

do 10. 12.

vedoucí prací -  9.roč.

leden

LVVK

28. 1.

5. – 7.ročník, Červenková

únor

2. čtení závěr. prací a jejich hodnocení

7. 2.

Vedoucí prací – 9.roč.

březen

Noc s Andersenem

Termín bude upřesněn

Tesařová S.

duben

Velikonoční dílničky

Termín bude upřesněn

Všichni vyučující

 

Velikonoční jarmark

Termín bude upřesněn

Všichni vyučující

 

DOD a dílničky pro předškoláky

Termín bude upřesněn

Všichni učitelé

 

 

„Laborky“pro předškoláky

Termín bude upřesněn

Vinšová

 

3. čtení zavěr. prací a jejich hodnocení

19. 4.

vedoucí prací -  9.roč.

 

Den Země - Toulcův dvůr

průběžně

Vrchotická

 

Zápis do 1. tříd

5. a 6. 4.

všichni vyučující

květen

1.Škola na nečisto

Termín bude upřesněn

Tetourová, Plášilová

 

Odevzdání závěrečných prací

20. 5.

vedoucí prací -  9.roč

 

Zápis do přípravného ročníku

3. a 4. 5.

Smékalová

 

Podhradí 8.A,B,C

16. – 20. 5.

Tetourová, Greško, Hladký, Mažári, Nováková, Šídová

červen

Obhajoby žákovských závěrečných prací 9. tříd

14. - 15. 6.

vedoucí prací -  9.roč.

 

MDD

1.6.

 

 

ŠvP 2. – 4. ročník

3. – 10. 6.

Červenková + TU

 

2. Škola na nečisto

Termín bude upřesněn

Vyučující 1. stupně

 

3.Škola na nečisto

22. 6.

vyuč. budoucích 1.tř.

 

Akademie a slavnostní stužkování 9. tříd

Termín bude upřesněn

všichni

 

Pasování prvňáků na čtenáře

Termín bude upřesněn

Tesařová S.,TU 1. tříd