Organizace školního roku

Zahájení školního roku 2020/21 - 1. 9. 2020

Ukončení školního roku 2020/21 - 30. 6. 2021

Termíny pedagogických rad:  

1. 9. 2020 zahajovací pedagogická rada
11. 11. 2020 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
20. 1. 2021 pedagogická rada klasifikační za 1. pololetí
14. 4. 2021 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
23. 6. 2021 pedagogická rada klasifikační za 2. pololetí
30. 6. 2021 závěrečná pedagogická rada

 

Provozní porady budou svolány dle potřeby – vyhrazený den je středa.

 

Třídní schůzky rodičů:

V závislosti na epidemiologické situaci mohou probíhat on-line nebo prostřednictvím informačního dopisu.

1. 9. 2020 1. třídy
14. 9. 2020 2. – 9. třídy
12. – 25. 11. 2020  1. – 9. třídy
25. 1. 2021   pouze pro 9. třídy a zájemce z 5. a 7. ročníků – vyplňování přihlášek na SŠ
19. 4. 2021 1. – 9. třídy
23. 6. 2021  budoucí 1. třídy

 

Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020
vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
pololetní prázdniny 29. 1. 2021
jarní prázdniny 1. 3. - 7. 3. 2021
velikonoční prázdniny 1. 4. - 5. 4. 2021

 

Ředitelské volno:

Zatím nevyhlášeno.

 

Termíny podání přihlášek na SŠ a termíny přijímacích zkoušek: 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy 30. 11. 2020
Talentové zkoušky v oboru s talent. zkouškou 2. 1. – 15. 1. 2021
Talentové zkoušky na konzervatoř   15. – 31. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek na SŠ 1. 3. 2021
Přijímací zkoušky v oboru bez maturity  22. 4. – 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky v oboru s maturitou 12. 4. – 26. 4. 2021

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

7. - 8. 4. 2021