Organizace školního roku

Zahájení školního roku 2021/22 - 1. 9. 2021

Ukončení školního roku 2021/22 - 30. 6. 2022

Termíny pedagogických rad:  

1. 9. 2021 zahajovací pedagogická rada
10. 11. 2021 pedagogická rada za 1. čtvrtletí
26. 1. 2022 pedagogická rada klasifikační za 1. pololetí
6. 4. 2022 pedagogická rada za 3. čtvrtletí
22. 6. 2022 pedagogická rada klasifikační za 2. pololetí
30. 6. 2022 závěrečná pedagogická rada

 

Provozní porady budou svolány dle potřeby – vyhrazený den je středa.

 

Třídní schůzky rodičů:

V závislosti na epidemiologické situaci mohou probíhat i on-line nebo prostřednictvím informačního dopisu.

13. 9. 2021 1. – 9. třídy
11. – 25. 11. 2021  1. – 9. třídy (Tripartita)
24. 1. 2022  pouze pro 9. třídy a zájemce z 5. a 7. ročníků – vyplňování přihlášek na SŠ
11. 4. 2022 1. – 9. třídy
22. 6. 2021  budoucí 1. třídy

 

Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2021
vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
pololetní prázdniny 4. 2. 2022
jarní prázdniny 14. 3. - 20. 3. 2022
velikonoční prázdniny 14. 4. - 18. 4. 2022

 

Ředitelské volno:

8. 10. 2021

 

Termíny podání přihlášek na SŠ a termíny přijímacích zkoušek: 

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy 30. 11. 2021
Talentové zkoušky v oboru s talent. zkouškou 2. 1. – 15. 1. 2022
Talentové zkoušky na konzervatoř   15. – 31. 1. 2022
Termín odevzdání přihlášek na SŠ 1. 3. 2022
Přijímací zkoušky v oboru bez maturity  22. 4. – 30. 4. 2022
Přijímací zkoušky v oboru s maturitou 12. 4. – 26. 4. 2022

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

5. a 6. dubna 2022

Zápis do přípravné třídy  pro školní rok 2022/2023

3. a 4. května 2022