Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1. 9. 2021:

Sejdeme se s rodiči a dětmi v 8:00 hodin před budovou školy. Při příznivém počasí proběhne slavnostní zahájení na školním hřišti, v opačném případě bude program probíhat po jednotlivých třídách v tělocvičně. 

Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. 

Předpokládaný konec celého programu je v cca 10:00 hodin.

Čtvrtek 2. 9. 2021:

Děti přijdou do školy v 7:45, u šaten si je vyzvednou třídní učitelky. Vyučování končí v 9:40, třídní učitelky předají děti rodičům před školou. Pokud již půjde dítě do ŠD, informuje o tomto rodič učitelku písemně.

Děti přijdou do školy již s aktovkou (penál, svačina, pití nejlépe v plastové uzavíratelné láhvi).

V tomto dni proběhne 1. antigenní testování žáků. Přítomní rodiče musí mít ochranu dýchacích cest.

Pátek 3. 9. 2021:

Děti si přinesou "šňůrku na krk" - dostanou klíč od šatní skříňky.

Vyučování - 7:45 - 10:45

Od 6. 9. 2021 :

Vyučování: 7:45  - 11:40

Antigenní testování 6. a 9. 9. 2021

Školní družina - provoz 6:30 - 7:45, odpoledne do 17:30 (cena 300,- měsíčně - platí se na účet)

Školní jídelna - výběr ze dvou jídel, objednávat i odhlašovat lze přes internet, platí se na účet.