Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Příloha