Rej čarodějnic

I k naší škole se slétali čarodějnice a čarodějové, aby se pobavili, zasoutěžili si a fandili našim malým tanečnicím pod vedením paní vychovatelky Greškové.

číst více

EDISON

Na naší základní škole proběhl od 5. do 9. 2. 2018 projekt Edison. Tento projekt má za úkol seznámit žáky se zvyky, tradicemi a se současnou situací v jiných zemích...

číst více

Ekoprogram

Žáky 1. tříd navštívila lektorka ekocentra, aby je seznámila s programem Duchové z popelnic. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušeli téměř všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistili tak, že jim tak mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit...

číst více

Zdravé zoubky

Dentální hygienistky navštívily naše první třídy, aby dětem vyprávěly a ukázaly, jak se správně čistí zoubky, co jim škodí a naopak prospívá. Samy děti si vyzkoušely správné čištění na dráčkovi a umělém chrupu. Moc se jim to líbilo.

číst více

Adventní výlet do Norimberku

Advent v Norimberku si užili naši žáci nejen na tradičním trhu, ale i v muzeu Albrechta Dürera. Dokonce si ověřili svoji znalost němčiny s paní Rosi, která je starobylým městem částečně doprovázela.

číst více

Mikuláš

Opět nás po roce navštívil Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů.

číst více

Dílničky na vánoční jarmark

Pilně se připravujeme na vánoční jarmark, aby výrobků, které potěší oko, srdce i duši, bylo co nejvíce.

číst více

Zdobení vánočního stromečku

Kubánské náměstí ožilo stromečky ozdobené žáky MŠ a ZŠ Prahy 10. Ani náš, z Roháčovek, zde nemůže chybět.

číst více

Návštěva předškoláků

Dne 29. 11. 2017 se uskutečnila akce pro předškolní děti z mateřské školy U Roháčových kasáren. Cílem dvou vyučovacích hodin bylo seznámení budoucích prvňáčků s odbornými pracovnami a vyzkoušení zajímavých pokusů z chemie, fyziky...

číst více

Štrůdlování ve školní družině

I letos proběhlo ve školní družině oblíbené „štrůdlování“.

číst více

Projekt

Ve dnech 17. -20. 10.  2017 proběhl ve škole projekt Atentát, k příležitosti 75. výročí atentátu na říšského zastupujícího protektora Reinharda Heydricha.  Žáci navštívili kryptu kostela v Resslově ulici, kde se seznámili s osudy parašutistů i nejvýznamnějších odbojářů...

číst více

Návštěva "Leteckého muzea Kbely"

Děti 4. oddělení školní družiny s paní vychovatelkou V. Stachovcovou se byly podívat v leteckém muzeu Kbely. Počasí sice nebylo sluníčkové, ale nikomu to nepokazilo náladu a byl to veliký zážitek...

číst více

Deváťáci čtou prvňáčkům

Ve dnech 26. a 27. září proběhla tradiční akce Čtení prvňáčkům. V prvních třídách četlo devět žáků z obou devátých tříd příběh, Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před hvězdným Orlem...

číst více

Historické představení - Vikingové

Opět do naší školy zavítali členové umělecké agentury „Pernštejni“, tentokrát aby naše žáky seznámili se životem Vikingů.

číst více

Adaptační kurz 6. tříd

Stejně, jako v loňském roce, proběhl na naší škole „Adaptační kurz“ pro nově vzniklé kolektivy žáků šestých tříd. Cílem kurzu bylo urychlit adaptaci žáků při přechodu na 2. stupeň. Celý program byl zaměřen na komunikaci a stmelení kolektivu na základě společných prožitků...

číst více

Vítání prvňáčků

Dne 4.9.2017 jsme přivítali tři třídy prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D, zastupitel Prahy 10. Největší radost měli prvňáčci z vystoupení klauna.

číst více

Sportovní den

Na závěr školního roku byl uspořádán pro sportuchtivé žáky druhého stupně „Sportovní den“ v lehkoatletických disciplínách.

číst více

Projekt

Před prázdninami je dobré si zopakovat, jak se zachovat v případě ohrožení a nouze. Našim žákům to v rámci projektu „Zelená pro život“ připomněli zdravotníci i hasiči.

číst více

Mirakulum

Prázdniny se blíží, pilně jsme se celý rok učili, horko je k nevydržení a proto vyrážíme na výlety. Tentokrát do zábavního parku „Mirákulum“.

číst více

Pasování prvňáčků na čtenáře

Další prvňáčci zdárně překonali nástrahy čteného písma a byli pasováni na čtenáře.

číst více