Historické představení - Vikingové

Opět do naší školy zavítali členové umělecké agentury „Pernštejni“, tentokrát aby naše žáky seznámili se životem Vikingů.

číst více

Adaptační kurz 6. tříd

Stejně, jako v loňském roce, proběhl na naší škole „Adaptační kurz“ pro nově vzniklé kolektivy žáků šestých tříd. Cílem kurzu bylo urychlit adaptaci žáků při přechodu na 2. stupeň. Celý program byl zaměřen na komunikaci a stmelení kolektivu na základě společných prožitků...

číst více

Vítání prvňáčků

Dne 4.9.2017 jsme přivítali tři třídy prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D, zastupitel Prahy 10. Největší radost měli prvňáčci z vystoupení klauna.

číst více

Sportovní den

Na závěr školního roku byl uspořádán pro sportuchtivé žáky druhého stupně „Sportovní den“ v lehkoatletických disciplínách.

číst více

Projekt

Před prázdninami je dobré si zopakovat, jak se zachovat v případě ohrožení a nouze. Našim žákům to v rámci projektu „Zelená pro život“ připomněli zdravotníci i hasiči.

číst více

Mirakulum

Prázdniny se blíží, pilně jsme se celý rok učili, horko je k nevydržení a proto vyrážíme na výlety. Tentokrát do zábavního parku „Mirákulum“.

číst více

Pasování prvňáčků na čtenáře

Další prvňáčci zdárně překonali nástrahy čteného písma a byli pasováni na čtenáře.

číst více

Tobík Plas

I naši mladší žáci jsou úspěšní! Tobiáš Plas ze třídy 3. B se zúčastnil celodenní hry, která kombinovala znalosti z oblasti ČS vojenské historie a fyzickou zdatnost. Soutěžilo se v 6-ti disciplínách a přihlášeno bylo okolo 400 dětí...

číst více

Badminton

V době od 21. 4. do 2. 6. proběhl na Praze 10 projekt „Badminton do základních škol Prahy 10“. Ve velkém finále se naši žáci – A. Bartošová a Š. Linha umístili na 11. místě. I ostatní žáky badminton „chytil“ a určitě se mu budeme věnovat ve škole i nadále.

číst více

1. třídy v ZOO

Děti z 1. oddělení ŠD oslavily letošní MDD v pražské ZOO.

číst více

Exkurze do Brd

Exkurze do CHKO Brdy  Žáci 4.A,B a někteří žáci 6. ročníku navštívili část bývalého vojenského prostoru Brdy. Trasa exkurze vedla z Nepomuku, na vrch Praha (862 m n.m.) přes Padrťské rybníky do Míšova a měřila 14 km...

číst více

Anglické divadlo

Naši třeťáci a čtvrťáci si výuku anglického jazyka zpestřili anglickým divadlem.

číst více

Zdravé zoubky

Dne 28.4.  jsme se sešli, abychom si zopakovali pravidla péče o naše zoubky. Přišel mezi nás pan doktor Škrdlant s manželkou. Pan doktor nám vysvětlil jak se o zoubky starat, proč je důležité si je čistit a které potraviny zoubkům škodí...

číst více

Beseda se členy ochranky pana prezidenta

Naše škola se snaží úzce spolupracovat s rodiči našich žáků a využívat jejich cenné zkušenosti pro obohacení výuky. Díky panu Tiefenbachovi se tak v úterý 18. 4. mohla konat beseda Policie ČR - Útvar pro ochranu prezidenta České republiky s prvňáčky...

číst více

Den Země

Dne 20.4 proběhl na naší škole Den Země, žáci prvních až třetích tříd si připomněli tento den, na který bychom v naší uspěchané době neměli zapomínat. Přípravy k oslavám se účastnila většina žáků školy...

číst více

Naši nejmenší v ČT

V České televizi bylo pohádkově!

číst více

"Kudy teče elektřina?"

Návštěva České energetické přenosové soustavy ohromila i ty největší povídálky.

číst více

Beseda o Africe

Paní Jirešová vyprávěla našim nejmenším o své cestě po Africe.

číst více

Dílničky pro předškoláky

Součástí Dne otevřených dveří byly na naší škole i odpolední tvůrčí dílničky pro předškoláky.

číst více

Mezinárodní den žen

Naši druháčci udělali radost dárkem k MDŽ svým maminkám a prostřednictvím těchto obrázků snad i všem ostatním ženám.

číst více