Pasování prvňáčků na čtenáře

Další prvňáčci zdárně překonali nástrahy čteného písma a byli pasováni na čtenáře.

číst více

Tobík Plas

I naši mladší žáci jsou úspěšní! Tobiáš Plas ze třídy 3. B se zúčastnil celodenní hry, která kombinovala znalosti z oblasti ČS vojenské historie a fyzickou zdatnost. Soutěžilo se v 6-ti disciplínách a přihlášeno bylo okolo 400 dětí...

číst více

Badminton

V době od 21. 4. do 2. 6. proběhl na Praze 10 projekt „Badminton do základních škol Prahy 10“. Ve velkém finále se naši žáci – A. Bartošová a Š. Linha umístili na 11. místě. I ostatní žáky badminton „chytil“ a určitě se mu budeme věnovat ve škole i nadále.

číst více

1. třídy v ZOO

Děti z 1. oddělení ŠD oslavily letošní MDD v pražské ZOO.

číst více

Exkurze do Brd

Exkurze do CHKO Brdy  Žáci 4.A,B a někteří žáci 6. ročníku navštívili část bývalého vojenského prostoru Brdy. Trasa exkurze vedla z Nepomuku, na vrch Praha (862 m n.m.) přes Padrťské rybníky do Míšova a měřila 14 km...

číst více

Anglické divadlo

Naši třeťáci a čtvrťáci si výuku anglického jazyka zpestřili anglickým divadlem.

číst více

Zdravé zoubky

Dne 28.4.  jsme se sešli, abychom si zopakovali pravidla péče o naše zoubky. Přišel mezi nás pan doktor Škrdlant s manželkou. Pan doktor nám vysvětlil jak se o zoubky starat, proč je důležité si je čistit a které potraviny zoubkům škodí...

číst více

Beseda se členy ochranky pana prezidenta

Naše škola se snaží úzce spolupracovat s rodiči našich žáků a využívat jejich cenné zkušenosti pro obohacení výuky. Díky panu Tiefenbachovi se tak v úterý 18. 4. mohla konat beseda Policie ČR - Útvar pro ochranu prezidenta České republiky s prvňáčky...

číst více

Den Země

Dne 20.4 proběhl na naší škole Den Země, žáci prvních až třetích tříd si připomněli tento den, na který bychom v naší uspěchané době neměli zapomínat. Přípravy k oslavám se účastnila většina žáků školy...

číst více

Naši nejmenší v ČT

V České televizi bylo pohádkově!

číst více

"Kudy teče elektřina?"

Návštěva České energetické přenosové soustavy ohromila i ty největší povídálky.

číst více

Beseda o Africe

Paní Jirešová vyprávěla našim nejmenším o své cestě po Africe.

číst více

Dílničky pro předškoláky

Součástí Dne otevřených dveří byly na naší škole i odpolední tvůrčí dílničky pro předškoláky.

číst více

Mezinárodní den žen

Naši druháčci udělali radost dárkem k MDŽ svým maminkám a prostřednictvím těchto obrázků snad i všem ostatním ženám.

číst více

Projekt EDISON

Již čtvrtým rokem se na naší škole uskutečnil projekt Edison. Pět studentů z různých koutů světa (z Malajsie, Indonésie, Indie, Brazílie a Ukrajiny) přijelo dětem vyprávět o svých zemích...

číst více

Den otevřených dveří pro předškoláky

22. února v rámci Dne otevřených dveří jsme k nám do školy pozvali předškoláky z Mateřské školy U Roháčových kasáren. Žáci 9.B za pomoci žáků z 6.ročníků připravili předškolákům hodinu plnou pokusů. Vše klaplo na jedničku, hodina byla velice zajímavá a všem se líbila...

číst více

Biologická olympiáda

V únoru proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády. Žákyně absolvovaly teoretickou část, poznávaní přírodnin a praktický úkol. Soutěžilo se v kategorii D (6. – 7.ročník) a kategorii C (8. - 9. ročník)...

číst více

Beseda se zástupci hasičského sboru

Naši nejmenší už ví, jak obtížná a záslužná je práce každého hasiče.

číst více

Divadlo 4. B

Děti ze 4. B nazkoušely divadelní hru „Rozum a Štěstí“. Opatřily si kostýmy a rekvizity a pozvaly rodiče a další zájemce na představení, které se velmi vydařilo.

číst více

Lyžařský výcvik

Letošní lyžařský výcvik na Černé Hoře se vydařil jak sněhovou nadílkou, tak příjemným počasím

číst více