Výuka Chemie

Laboratorní práce: Měření pH běžně dostupných látek

Žáci 9. ročníků zjišťovali pH běžně dostupných látek. pH látek nejprve odhadli, poté změřili pH univerzálním indikátorovým papírkem a nakonec provedli dvě přesná měření pomocí pH sondy, která je součásti měřícího zařízení PASCO. Výsledky měření porovnali s odhadem.

Cílem laboratorního cvičení bylo praktické ověření a prohloubení znalostí o problematice kyselosti/zásaditosti látek.