Velikonoční skanzen

2.C s 3.B jeli před Velikonocemi na výlet do skanzenu, kde si prohlédli vesnická stavení a vyzkoušeli si zdobení kraslic nebo práci řezbáře. V každém interiéru nás čekala zajímavá komentovaná výstava s prodejem medu, keramiky a  pomlázek. Moc se nám to líbilo.