Vánoční koncert 2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) ( číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050) jsme realizovali vánoční koncert v kostele sv. Václava. Tradičního koncertu se zúčastnil i místostarosta pro školství MgA. David Kašpar a členové školské rady.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům a pedagogům za navození té správné předvánoční atmosféry.