Vánoční koncert

Letošní, již tradiční, vánoční koncert v kostele sv. Václava se opravdu vydařil. Poděkování patří všem zúčastněným žákům a pedagogům, kteří nás krásně donutili vnímat Advent tak, jak se má. V zastavení, zaposlouchání se a zamyšlení…