Stavitelé města

Ekologicky výukový program si vyzkoušeli žáci 3.B. S lektorkou z Ekocentra Koniklec a paní učitelkou Petřinovou získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě dělat a jak se mají chovat v případě negativních projevů klimatických změn. Žáci si pomocí aplikace na IT tabuli vyzkoušeli přestavět město a následně se vydali ven, kde si vyzkoušeli funkci termokamery nebo měřili teplotu a vlhkost. Projekt podpořilo hl. m. Praha a Ministerstvo životního prostředí.