Recyklohraní

Ve středu, dne 17. 9. proběhl na naší škole program „Recyklace hrou“, který pořádalo „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Program probíhal ve dvou třídách zároveň a zúčastnili se ho žáci prvních až třetích tříd. Dětem byla představena problematika třídění odpadu ve světě i v naší zemi. Děti třídily odpad na připravené tabule znázorňující kontejnery a dále se seznámily s různými typy elektrických spotřebičů a jejich recyklací. Skupinka dětí obdržela maketu elektrického spotřebiče (například pračky a mohla ji rozebrat a seznámit se s materiály, které ji tvoří). Tímto způsobem jsme podpořili badatelské vyučování, na prvním stupni málo používané. Učitelé obdrželi desky s pracovními listy a program „Hry pro 1. a 2. stupeň“