První školní den

Přejeme všem prvňáčkům krásný začátek a deváťákům důstojné a úspěšné zakončení.