Projektové vyučování 4

Poznáváme zvířátka jiných kontinentů

Na začátku dne byly děti rozděleny do tří skupin podle názvu světadílů. Všechny světadíly jsme si ukázali na glóbusu a na mapách světa. Děti se seznámily se životem dětí v jiných světadílech, ukázali jsme si, jak vypadají například školy v Africe, a Jižní Americe. V českém jazyce jsme si přečetli pohádky, které čtou rodiče svým dětem v těchto světadílech a porovnávali jsme je s našimi pohádkami. Následně k nim děti malovaly obrázky. V rámci matematiky jsme řešili slovní úlohy na téma zvířat. Nejdříve jsme se seznámili s popisem jednotlivých zvířat, popsali jsme si jejich životní prostředí, potravu, jejich životní cyklus. Dále jsme řešili slovní úlohy zaměřené na tato zvířátka. Ve výtvarné výchově děti malovaly zvířata tří kontinentů. Na závěr jsme si vyslechli velmi pěknou přednášku pana Lelka, který tyto světadíly procestoval. Nejvíce děti zaujala videa, která natáčel pod vodou. Dále také jeho setkání s anakondou a jaguárem. Dětem se projekt líbil a doufáme, že si řadu osvojených poznatků odnesou do svého dalšího studia.