Projektové vyučování 1

V pondělí 22.2. 2021 proběhl ve 2.C projektový den na téma Planeta Země 3000. Hlavním cílem bylo seznámení dětí s exotickým prostředím, faunou a životem ve vzdálených zemích. Nejprve zhlédli několik poutavých videí.  Žáci pracovali ve skupinách, vyhledávali údaje o konkrétních zvířatech v encyklopediích, v pracovních listech předvedli své znalosti. Později své oblíbené exotické zvíře kreslili. S velkou chutí si všichni žáci vyrobili papírové masky a chvilku si sami zahráli na zvíře z Afriky.