Projekt sv. Ludmila a sv. Václav - realizace

Druhý projektový den se nesl dobou raného středověku. Ve všech třídách se kreslilo, malovalo, hrálo, fimovalo a vzdělávalo. Rozety, vitráže, divadelní představení, hraní deskové hry, točení filmu, exkurze a hlavně společná práce. Žáci 1. stupně hlavně malovali a psali o životě obou světců. 4.A nás potěšila písní Sv. Václave, kterou zpívala přímo ve školním rozlase. https://www.facebook.com/zsrohacovky/videos/570105207400930. Na druhém stupni byli již projekty rozdílnější. 6. A vytvořila 2 komiksy, 6.B obrazy ze života sv. Ludmily a sehrála divadelní představení, 6.C vymyslela deskovou hru o sv. Ludmile a ze života 1. Přemyslovců, 7. A pracovala na rozetách a únikové hře, 7. B vyšla na exkurzi o sv. Ludmile v kostýmech a pak utovořila nástěnku s informacemi, 8. A vyrobila středověké hradiště, 8. B sehrála divadelní přestavení, 8. C si vytvořila vlastní film https://photos.google.com/share/AF1QipMI745yG_sxLlkwuRIvLmUmVSgGSZ5ZLab9LR_KSAXDbou6PeqkNg3x-bBJvVqY8A/photo/AF1QipPNhunAtNKmlHt256wzK-lGJhU0BHRoYkxOw_xW?key=Y1F4WlEwaE1BNXpZdWlDTUJ0ZEtrbW5rRUdIMDVn, 9. A i B šla na exkurzi a výstavu a vytvořila únikovou hru. Společná práce všem svědčila a projektový den se vydařil.