Projekt sv. Ludmila a sv. Václav - příprava

I letos naše škola vytváří projekt na významné výročí. Připomínáme si 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Žáci od 1. do 9. tříd vytvářejí projekty. Ty si zítra představíme v celé kráse. Některé třídy se připravují na divadelní představení, některé vymalovávají rozety. Jiná třída tvoří deskovkou hru, další komiks, únikovku hru, jedna třída má hudební představení, další staví původní obydlí a některé třídy šly na vzdělávací vycházku. Všichni pilně pracují a těší se, jak svá díla další den představí.