Přírodovědný program - 1. stupeň

Dne 6. 9.  jsme v rámci dlouhodobého projektu Ornity  „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ absolvovali program „Divoká školní zahrada“. Program probíhal ve škole a účastnily se ho třídy 1. stupně. Seznámili jsme se s nejběžnějšími  ptačími druhy u krmítka a v jeho okolí. Všichni žáci dostali kalendář „Rok v ptačí zahradě“. Program se nám velmi líbil, přinesl mnoho nových podnětů, určitě se monitoringu ptačích druhů ve školních zahradách zúčastníme.