Práce s mapou

Jednalo se o samostatnou práci, kdy si žáci prakticky vyzkoušeli nabyté znalosti o tématu mapa. Zároveň se vrátili do doby před digitální, kdy na mapě pomocí provázku měřili délku výletu a s použitím  měřítka vypočítali jeho skutečnou délku. Kontrola proběhla online na portálu mapy.cz. Dále pracovali s legendou (hledali zříceniny, hrady, velkoplošná území atd.).