PolyTechBus

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) ( číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050) jsme od 13. do 17. 1. 2020 realizovali projekt PolyTechBus. Cílem tohoto projektu je žákům přiblížit řemesla a technické profese, které jsou v dnešním světě žádané. Žáci měli možnost si vyzkoušet jednotlivá řemesla a profese.