Podhradí

Dne 8.4.2019 vyjeli žáci osmých ročníků do Podhradí u Ledče nad Sázavou na prožitkový kurz „Učíme se žít spolu“. Cílem kurzu je naučit se vzájemnému respektování, toleranci a sebeúctě. Žáci v pracovních týmech plnili různé úkoly (zjišťovali objem vody v bazénu, hledali speciálně připravené „cache“, malovali společné obrazy, hráli divadlo a účastnili se nejrůznějších pohybových aktivit), které podporovaly týmovou práci. Součástí kurzu byl i výlet do Vodního domu u Zruče nad Sázavou.