Pasování prvňáčků na čtenáře

Další prvňáčci zdárně překonali nástrahy čteného písma a byli pasováni na čtenáře.