Návštěva předškoláků

Dne 29. 11. 2017 se uskutečnila akce pro předškolní děti z mateřské školy U Roháčových kasáren. Cílem dvou vyučovacích hodin bylo seznámení budoucích prvňáčků s odbornými pracovnami a vyzkoušení zajímavých pokusů z chemie, fyziky.   Akcí provázeli a efektní pokusy nacvičili vybraní  žáci 7.B a 8. A.