Mikroskopování

Žáci se seznamují s mikroskopem a základními pravidly mikroskopování.

Zkusili si vyrobit první preparát.

Pozorovali část listu fialky.