MAY DAY v ZOO Praha

May Day v ZOO Praha

Dne 8. 5. 2019 byl slunečný den. Naše kroky směřovaly do ZOO Praha nikoliv za odpočinkem, ale za prací. Úkolem bylo seznámit širokou veřejnost s tématem, které si naše škola vybrala. Byly to „Lesy mírného pásma“. Do ZOO zamířili žáci, učitelé, rodiče. Všem patří velký dík za to, že se od dopoledních hodin do večera střídali na našem stanovišti a zajistili tak jeho bezproblémový chod.