Leonardo da Vinci

U příležitosti uplynutí 500 let od smrti Leonarda da Vinci shlédli naši žáci pořad věnovaný tomuto vyjímečnému muži. Pořad byl rozdělen na dvě části. V té první prostřednictvím hrané scénky získali informace o jeho životě a díle. Druhou částí byla interaktivní výstava reprodukcí některých děl a modelů vynálezů, jejichž funkčnost si žáci s chutí vyzkoušeli.