Lékařská přednáška

Dne 29.9. 2021 se v 9. ročnících uskutečnila ve spolupráci s MUDr. Lucií Jarešovu z L DermaMedEst s.r.o. přednáška na téma kůže. Paní doktorka žáky seznámila se stavbou kůže, jejím významem a funkcí. Velká část přednášky byla zaměřena na problematiku prevence vzniku melanomu (ukázka kontroly znamének), vznik a řešení akné a dalších onemocnění kůže.