Jelení farma

Koncem října jsme se vypravili na dlouho očekávanou návštěvu jelení farmy, nejeli jsme s prázdnou. Třídy prvního stupně v rámci akce 72 hodin nasbíraly mnoho zásob do potravinové banky pro lesní zvířátka, (kaštany, žaludy). Žáci ze tříd 2.A,4.A,4.B a školní družina předali jídlo jelení zvěři. Odměnou nám byl pohled na zvířata, která běžně v lese nepotkáte. Víte, že jelena evropského uvidíte v našich lesích zcela výjimečně? Ztratil své přirozené prostředí. Spíše se zde může objevit jelenec běloocasý nebo jelen sika, kteří zde ale nejsou původním druhem. Na farmě se nám líbilo. Žádná encyklopedie nemůže přímý kontakt se zvířaty nahradit.