Je půda obyčejná?

V rámci přírodovědy jsme zjišťovali, co všechno můžeme v půdě najít. Jednoduchým pokusem jsme zjistili, že půda krom jiného obsahuje vzduch. Na dno sklenice jsme dali půdu, tu jsme zalili vodou a pozorovali, jak se do vody uvolňují bublinky vzduchu.
Vědci zjistili, že půda by mohla významně snížit množství oxidu uhličitého v atmosféře. Jedná se o využití přirozeného procesu zvětrávání, kdy se do půdy přidají rozdrcené horniny, které v reakci s oxidem uhličitý zachytí ze vzduchu uhlík.