Jarní brigáda

Srdečně děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům, kteří ve středu 20. 3. pomohli při obnově školního pozemku.

Věříme, že vlastní příklad je jedna z nejlepších výchovných metod.