Exkurze do Brd

Exkurze do CHKO Brdy

 Žáci 4.A,B a někteří žáci 6. ročníku navštívili část bývalého vojenského prostoru Brdy.

Trasa exkurze vedla z Nepomuku, na vrch Praha (862 m n.m.) přes Padrťské rybníky do Míšova a měřila 14 km.

 Žáci se dozvěděli zajímavosti o navštívených místech, zchladili si nohy v rybníce, viděli mufloně i plavající užovku obojkovou.

 Všichni byli na konci dne unavení, ale spokojení. A plní nových zážitků.