Elektrolýza a galvanické pokovování

O laboratorní práci si žáci prakticky vyzkoušeli elektrolýzu roztoku solanky a galvanické pokovování železného předmětu. Teorii probírali žáci při online výuce v době uzavření škol, proto uvítali i praktické seznámení s problematikou.