EKO program

Dnes žáci získali znalosti a dovednosti v projektovém dopoledni s ekologickým programem Stavitelé. Pomocí aplikace na interaktivní tabuli si vyzkoušeli přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu a naučili se,jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat v případě negativních projevů povodní, sucha, ledovky, vichřice atd.

Nakonec si v okolí školy  zahráli pohybové a kvízové hry a formou vystřihovánek zkusili okolí školy upravit podle adaptačních zásad.