EDISON

Na naší základní škole proběhl od 5. do 9. 2. 2018 projekt Edison. Tento projekt má za úkol seznámit žáky se zvyky, tradicemi a se současnou situací v jiných zemích. Naši školu tentokrát navštívili zahraniční studenti ze sedmi států: Brazílie, Ruska, Turecka, Gruzie, Indie, Indonésie a Číny.

Celkovou vizí projektu Edison je tolerance a příznivé soužití s různými národy a kulturami. Toho je možné docílit na základě porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Výuka na naší škole byla oživena multikulturní atmosférou vyvolanou zahraničními stážisty, která měla navíc vyvolat mezi žáky zvýšení zájmu o studium a naučit je nebát se odlišného.