Deváťáci čtou prvňáčkům

Ve dnech 26. a 27. září proběhla tradiční akce Čtení prvňáčkům. V prvních třídách četlo devět žáků z obou devátých tříd příběh, Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před hvězdným Orlem. Po čtení, které prvňáčci bedlivě poslouchali, pokládali deváťáci otázky k textu a vyzvali prvňáčky rozdělené do skupin, aby se pokusili ze svých vlastních těl vytvořit podobného veleberana, jako byl v přečteném příběhu. Po veleberanech skládali prvňáčci skládanku obrázku Rákosníčka a na závěr sami malovali obrázek toho, co je v příběhu nejvíce zaujalo. Prvňáčkům, deváťákům i všem vyučujícím se akce velmi líbila a všichni se tak mohli více seznámit s těmi, se kterými se běžně ve škole příliš nepotkávají.